Kategori Okategoriserade

Vi hjälper dig med dina emissioner och utdelningar

För att göra det enkelt för alla att spara i aktier, även dem som gör det för första gången så erbjuder vi hjälp när det gäller företagshändelser såsom emissioner.

Maxa börshösten

Vi erbjuder också helt kostnadsfri återinvestering av de utdelningar du får.

Utdelningar

De bolag som väljer att dela ut en del av sin vinst till sina aktieägare bjuder dig som aktieägare en utdelning under året. Tidigare skedde utdelningen alltid i samband med årsstämman på våren. Nu har det också blivit allt vanligare att dela upp utdelningarna och sprida ut dem på flera tillfällen under året. För att få utdelning som aktieägare måste du äga aktien på själva avstämningsdagen. Avstämningsdagen anges av respektive bolag.

Återinvestera i fler aktier eller i pengar på depån

Vi vill främja det långsiktiga aktiesparandet där man löpande köper fler aktier i sina bolag och återinvesterar de utdelningar man får. Hos oss får du därför dina aktieutdelningar återinvesterade courtagefritt i det utdelande bolaget, om aktien ingår i vårt sortiment för Andelsorder. Du får på så sätt en ränta-på-ränta effekt på ditt sparande.

Skulle du istället välja att få dina utdelningar som pengar på din depå, eller skänka dem till ideella organisationer så kan du registrera dessa val hos oss istället.

Dessa val styr du själv över via din inloggning: Min depå/Inställningar/Utdelningar i den gamla internettjänsten.

Emission där du är aktieägare – en företrädesemission

Har du en mailadress registrerad på din depå kommer du inför varje företrädesemission att få ett mail med uppgifter om emissionens villkor, datum m.m. Denna emissionsinformation publiceras också på vår hemsida: www.aktieinvest.se/nyheter.

Automatisk teckning

Vill du teckna i emissionen, dvs utnyttja dina teckningsrätter för att köpa nya aktier i bolaget, anmäler du det själv via din inloggning: Min depå/Inställningar/Emissioner i den gamla internettjänsten. Här kan du välja att registrera ett generellt val för hela din depå eller ett specifikt val för varje enskild aktie.  Denna inställning behöver du bara göra en gång, valet ligger sedan kvar tills du själv väljer att ändra på det. Viktigt att veta är dock att du måste ha tillräckligt med pengar på din depå för att finansiera teckningen.

Inte delta i emissionen

Väljer du att inte utnyttja dina teckningsrätter och teckna i emissionen kommer Aktieinvest att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Om aktien ingår i vårt sortiment för Andelsorder kommer vi dessutom att återinvestera likviden i det emitterande bolaget. Detta görs courtagefritt, allt för att du ska få del av teckningsrätternas värde även om du inte tecknar i emissionen.

Emissioner där du inte är aktieägare sedan tidigare

Om du vill teckna aktier i en emission där du exempelvis inte är aktieägare och du önskar teckna utan företrädesrätt behöver vi få en anmälningssedel från dig. Dessa hittar du på bolagets hemsida eller hos det emissionsinstitut som administrerar emissionen. Anmälan kan scannas in och mailas till Aktieinvest på: [email protected] alt. skickas in per post till Aktieinvest, 113 89 Stockholm. Viktigt att tänka på är att du måste ha tillräckligt med pengar på din depå för att finansiera teckningen.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.