Kategori Sparande

Den årliga julstädningen av portföljen

Så var det dags för den årliga julstädningen av portföljen.

Maxa börshösten

mitt förra blogginlägg skrev jag om några av de investeringsmisstag som jag har gjort genom åren. Med mina dyrköpta lärdomar i bagaget har jag med tiden kommit att utveckla min sparstrategi och portföljallokering. Det som guidar mig i mina beslut idag är inget som jag kan rekommendera till andra, utan var och en måste finna en väg som passar en själv. Vi har ju alla olika riskbenägenhet, olika behov av likviditet på kort och lång sikt, olika kunskaper och erfarenheter som gör man har mer eller mindre god kännedom kring olika bolag eller marknader. Det viktiga är att man har en strategi och försöker följa den samt att man med jämna mellanrum utvärderar och vid behov vågar ompröva sin strategi.

Åtminstone ett par gånger om året försöker jag gå igenom hur det har gått för min portfölj och se om jag behöver ändra något i själva strategin eller om det är påkallat att göra omallokeringar. Sommarsemestern är typiskt ett av dessa tillfällen, liksom nu under den kommande julledigheten.

Det som format min strategi och mitt förhållningssätt är tidigare egna erfarenheter, Aktiespararnas tips samt ett par böcker jag läst, av vilka The intelligent investor av Benjamin Graham och The little book that beats the market av Joel Greenblatt har lämnat mest avtryck.

Jag är mer riskavert idag än för 20 år sedan och jag har också haft möjligheten att bygga upp lite kapital, vilket gör att ett delmål är att årliga utdelningar ska kunna täcka mycket av mina kostnader.

Riktlinjer för mitt sparande

Nedan har jag listat några generella riktlinjer för mitt sparande:

Spara regelbundet

Jag är dålig på att tajma börsens toppar och bottnar. Genom att istället spara regelbundet så tänker jag att jag köper på ”rea” när börsen går ned och att min genomsnittliga anskaffningskostnad för olika värdepapper då också går minskar.

Långsiktigt sparande

Mitt sparfokus är långsiktigt och jag försöker ta investeringsbeslut med en längre sparhorisont som grund.

Bara värdepapper (aktier, fonder, obligationer) jag vill äga

Det är viktigt för mig att kolla upp de värdepapper jag vill äga, t.ex. så tittar jag mycket på hållbarhetsdata för att säkerställa att det är ett värdepapper jag vill äga.

Sprid riskerna

Det är viktigt att sprida riskerna och jag har satt följande regler vad det gäller riskspridning för mitt sparande:

  • Max 3 % av mina innehav i ett värdepapper
  • Max 5% i ’förhoppningsbolag’
  • Max 60 % mot bolag/fonder som är beroende av bara Sverige
  • Över 30 % i värdepapper som noteras i andra valutor än svenska kronor

Håll koll på kostnaderna

Det är inte bara dina värdepappers utveckling som påverkar din totala avkastning, utan också olika kostnader som du har för ditt sparande. Det kan exempelvis vara kontoavgifter, fondavgifter eller courtage. Jag är noggrann med att hålla koll på kostnaderna för jag vet hur mycket det påverkar hur mycket jag kommer att få ut av mitt sparande i framtiden.

Håll nere den likvida andelen i portföljen till max 20 %

Om jag ser mer nedsida än uppsida på börsen så ökar jag hellre andelen i olika räntebärande instrument som inte korrelerar med börsens utveckling (och idag ändå ger 3-4,5 % avkastning). Sen försöker jag sätta upp mål, även delmål, för mitt övergripande sparande, samt även för de olika portföljer jag har delat upp mitt sparande i.

Mina investeringar

Mina investeringar delar jag i huvudsak upp i tre delar som skiljer sig åt främst vad avser tidshorisont, risk och hur mycket tid jag känner att jag kan lägga på respektive portfölj. För den som är intresserad så fördelar sig de tre portföljer jag har för närvarande på följande sätt:

1. Långsiktigt sparande

Mitt långsiktiga sparande har en tidshorisont på över 15 år. Här har jag två depåer som inte skiljer sig så mycket åt annat än vad de är till för (den ena är till mina söner, den andra min pension). Här är jag beredd att ta ganska hög risk men är inte beredd att hålla på att lägga allt för mycket tid på omallokeringar (max en eller två gånger per år ser jag över dessa portföljer). I den ena portföljen till barnen sätter jag av 2000 kr per månad och barn (de är nu myndiga och jag har inte så mycket andra kostnader för dem så jag väljer att lägga det på att spara till dem) varav 40 % i aktier och 60 % fonder.

Fonder investerar jag i då jag inte har så god insikt i enskilda bolag i olika branscher eller marknader. En relativt stor andel mot tillväxt marknader (ca 20 %, för närvarande viktat mycket mot Indien, Vietnamn, Kina, Sydkorea) och branscher som jag bedömer hör framtiden till (också a 20 %, för närvarande stor exponering mot ny teknologi, miljöteknik, hälsovård samt bioteknologi). De mer aktivt förvaltade fonderna får kosta (ofta 1-1,8 % i förvaltningsavgift) då de för mig tillför mervärde och där transaktionskostnaderna ofta är höga oavsett. Jag använder mig av Aktieinvests fondfiltrering där jag för respektive marknad oftast väljer ut ett par fonder inom respektive område som är högt rankande och med så låg avgift som möjligt. Över tid så jämför jag fondernas utveckling och allokerar mer mot de fonder som presterar bättre.

För aktier så har jag dels ett par sparboxar i grunden (The Magic Box och Investmentbolag i box) som jag kompletterat med en mängd andra aktier (se mina största innehav nedan). I dessa portföljer håller jag nere likviden till ett minimum oavsett hur jag ser på börsutsikterna på kort sikt.

2. Avkastningsportfölj

En avkastningsportfölj som skall ge utdelningar på 5-6 % och samtidigt kunna avkasta upp emot 10 % (inklusive utdelningar) per år med relativt begränsad risk. Här har jag över 50 % av mina finansiella tillgångar. För närvaranade är det fördelat enligt:

Avkastningsportföljen

 

Det är bland annat från likviden jag drar mitt månadssparande.

Inspiration till min avkastningsportfölj har jag hittat i vår färdiga aktieportfölj, Avkastningsportföljen.

Läs mer om portföljen

De största innehaven i just mina portföljer är listade nedan.

3. Kortare tradingportfölj

En kortare tradingportfölj som jag har för ambition att försöka slå OMX30 GI med. Detta är en förhållandevis liten del av mina finansiella tillgångar och jag har denna portfölj för att jag tycker det är roligt att följa börsen och vissa bolag. Det är enkom aktier i denna tradingportfölj och här är jag beredd att ta mer risk och även göra kortare affärer. Det är också endast här jag kikar på den tekniska analysen (kring köp och säljsignaler) i förhållande till den fundamentala analysen. På sistone har jag här tagit rygg på Aktiespararnas Korta Portföljen, vilket visat sig väldigt bra då de i år hitintills lyckats slå index rejält (upp över 50 % hitintills i år).

Total allokering

I diagrammet nedan kan du se hur mitt totala innehav fördelar sig just nu samt exempel på några av de största innehaven. Inför julen nu så tar jag fram en sammanställning av alla mina innehav som jag sedan sitter ned med i lugn och ro för att utvärdera och se om det finns någon anledning att revidera något. Det jag kommer fokusera på i år är min avkastningsportfölj och fonder. Just nu känns det som jag kommer öka andelen högavkastande obligationsfonder för att minska exponeringen mot en nedåtgående börs men ändå säkerställa en viss avkastning och likviditet. Om det sedan blir nedgångar i enskilda värdepapper, då främst högutdelande aktier, så kommer jag på nytt försöka köpa mer av dessa över tiden.

Total allokering i sparportföljen

 

Mina största innehav

Nedan finner du mina största innehav:

Aktier

Fonder

Obligationer

  • BMST
  • Fastator
  • Navig8 Topco Hold
  • Northmill
  • Swedish Electro

Räntefonder

Syftet med detta inlägg har varit att beskriva hur jag tänker kring mitt sparande och min investeringsstrategi, och att det ska inspirera dig i ditt sparande. Du får jättegärna höra av dig till mig med tips, synpunkter och frågor angående dina erfarenheter vad det rör investeringar och långsiktigt sparande, eller våra erbjudanden och tjänster.

/Dan Johnson

Dans aktielista är ett urval av hans sparande och ska inte ses som någon köprekommendation utan enbart som inspiration om bolag som finns att välja till sitt sparande.

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ​

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.