Nyemission – vad är det och hur funkar det?

Vad är en nyemission, hur deltar jag i en och vad innebär utspädning? Här hittar du allt du behöver veta om nyemissioner.

Vad är en nyemission?

När ett aktiebolag ger ut nya aktier kallas det för en nyemission. Företaget erbjuder allmänheten och sina befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget.

Varför gör man en nyemission?

En nyemission görs oftast för att få in mer pengar till bolaget. Till exempel för att:

 • Genomföra en expansion
 • Finansiera köp av andra bolag
 • Undvika en konkurs

Hur fungerar en nyemission?

 1. Styrelsen skriver ett förslag om nyemission.
 2. Bolagsstämman eller styrelsen fattar beslut om nyemission.
 3. Om nyemissionen går igenom skickas information ut till befintliga aktieägare och allmänheten om att man kan teckna fler aktier i företaget.
 4. Köparna betalar och bolaget registrerar sin kapitalökning (nyemissionen) till Bolagsverket.
 5. När bolaget fått kapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket, omvandlas teckningsrätterna till betald tecknad aktie (BTA) som i sin tur omvandlas till vanliga aktier.

Hur beräknas utspädning vid en nyemission?

Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning. Det betyder att aktier som köptes innan nyemissionen utgör en mindre andel av bolaget efter emissionen.

För att undvika detta kan du försvara din ägarandel genom att köpa det antal aktier du har rätt till i nyemissionen.

Exempel: Bolaget utökar med 10 nya aktier. Du har sedan innan 10 av 100 befintliga aktier i bolaget. Om du inte köper de nya aktierna kommer ditt ägande därmed vara procentuellt lägre.

Hur deltar jag i en nyemission?

Du kan delta i en emission med eller utan företrädesrätt.

Delta i en nyemission med företrädesrätt

Om du redan äger aktier i ett bolag kan du delta i en nyemission med företrädesrätt. Då får du automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på ditt aktiekonto. Sedan har du rätt att teckna nya aktier i bolaget. Detta kallas även företrädesemission.

Om du har företrädesrätt men inte vill delta i emissionen behöver du sälja av dina teckningsrätter innan sista handelsdag för att de ska vara giltiga. Du har också rätt att utnyttja en del av teckningsrätterna och sedan sälja resten.

Allmänheten har sedan chans att ansöka om rätt att köpa de aktier som inte tecknats av de befintliga aktieägarna.

Delta i en nyemission utan företrädesrätt

Om du inte redan äger aktier i bolaget har du inget företräde att teckna nya aktier i en nyemission. Du kan då anmäla ditt intresse att teckna aktier utan företrädesrätt.

De aktier som inte tilldelats med företrädesrätt lottas oftast ut till allmänheten.

Fördelar och nackdelar med företrädesemission

 • Vid en nyemission med företrädesrätt kan befintliga aktieägare utöka sin andel i ett företag till en lägre kostnad, vilket kan vara en chans att tjäna pengar.
 • Exponeringen mot företagets aktie ökar, vilket kan vara både bra och dåligt beroende på företagets resultaträkning.
 • En företrädesemission ger den enskilda investeraren chans att skydda sin investering från den utspädning som blir när företaget utfärdar fler aktier.

Vad är en riktad nyemission?

En riktad nyemission är en emission som inte är avsedd för allmänheten, utan som endast riktar sig till utvalda personer eller företag.

En riktad nyemission kan till exempel riktas till institutioner, större aktieägare eller till företagets anställda. Bolag bör se till att emissionerna genomförs till villkor som är så fördelaktiga som möjligt för aktieägarna.

Till exempel kan insiderförsäljningar (anställda med extra bra insyn) ha en negativ kurspåverkan som är extra olycklig i samband med emissioner. De bör därmed hantera sin aktiehandel utan medverkan från bolaget.

Med andra ord kan bolag, med välgrundade undantag, göra en riktad emission till en begränsad krets investerare och därav förbise den företrädesrätt som aktieägarna har.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.