Lär dig om: Nyemissioner

Här hittar du allt du behöver veta om nyemissioner.

Information om handel med värdepapper som har exponering mot Ryssland

Vad menas med nyemission, hur tjänar man pengar på detta och vad innebär utspädning? Vi har samlat det viktigaste om nyemissioner.

Vad betyder nyemission?

När ett aktiebolag ger ut nya aktier kallas det för en nyemission. Företaget erbjuder allmänheten och sina befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Detta görs oftast för att få in pengar till exempelvis en expansion och finansiering vid köp av andra bolag. Skälet kan också vara att försöka undgå en svår ekonomisk kris.

Hur fungerar en nyemission?

Styrelsen börjar med att skriva ett förslag om nyemission varefter bolagsstämman eller styrelsen fattar beslut om nyemission. Går emissionen igenom skickas information ut till befintliga aktieägare och allmänheten om att man kan teckna fler aktier i företaget. Köparna betalar och bolaget registrerar sin kapitalökning (nyemissionen) till Bolagsverket.

Hur beräknas utspädning vid en nyemission?

Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning. Det betyder att aktier som köptes innan nyemissionen utgör en mindre andel av bolaget efter emissionen. För att undvika detta kan du försvara din ägarandel genom att köpa det antal aktier du har rätt till i nyemissionen. Vi säger att bolaget utökar med 10 nya aktier och du har sedan innan 10 av 100 befintliga aktier i det bolaget. Om du inte köper de nya aktierna kommer ditt ägande därmed vara procentuellt lägre.

Hur deltar jag i en nyemission?

Du kan delta i en emission med eller utan företrädesrätt. Det kan också vara riktad emission till vissa intressenter, t.ex. de anställda. Är du redan aktieägare i bolaget har du teckningsrätt (TR) och får automatiskt dessa inbokade på ditt aktiekonto. Detta kallas även företrädesemission. Därefter har du rätt att teckna nya aktier i bolaget. Allmänheten har sedan chans att ansöka om rätt att köpa de aktier som inte tecknats av de befintliga aktieägarna.

Hur fungerar det med teckningsrätter?

Vill du köpa teckningsrätter på marknaden, som vid köp av vanliga aktier, får du också företrädesrätt. För att delta i nyemissionen, och få nya aktier i bolaget mot en kostnad, krävs att man accepterar det erbjudande som man har fått av sin mäklare/bank.

Om du har företrädesrätt men inte vill delta i emissionen behöver du sälja av dina teckningsrätter innan sista handelsdag för att de ska vara giltiga. Du har också rätt att utnyttja en del av teckningsrätterna och sedan sälja resten.

Efter några veckor, när bolaget fått kapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket, omvandlas teckningsrätterna till betald tecknad aktie (BTA) som i sin tur omvandlas till vanliga aktier. 

Du kanske inte är aktieägare i bolaget där emissionen sker och inte heller vill köpa teckningsrätter på marknaden. Då kan du anmäla dig för att teckna aktier utan företrädesrätt.

Ta del av nyintroduktioner hos Aktieinvest

Fördelar och nackdelar med företrädesemission

Vid en nyemission med företrädesrätt kan befintliga aktieägare utöka sin andel i ett företag till en lägre kostnad vilket kan vara en chans att tjäna pengar. Dock ökas ju exponeringen mot företagets aktie, vilket kan vara både bra eller dåligt beroende på företagets resultaträkning. En företrädesemission ger också den enskilda investeraren chans att skydda sin investering från den utspädning som blir när företaget utfärdar fler aktier.

Kan man förlora pengar när man handlar med teckningsrätter?

En av nackdelarna med företrädesemission är om de utfärdade aktierna säljs på den öppna marknaden då värdet kan spädas ut i förhållande till det ökade utbudet på marknaden. En annan risk är om befintliga aktieägare inte vill köpa fler aktier i företaget om det utvecklas sämre ekonomiskt. Nyemissionen kan av marknaden tolkas som att företaget har svårigheter vilket kan leda till att investerare säljer av sina aktier, och därmed sjunker aktiens pris.

Är det bra att vara med i en riktad nyemission?

En riktad nyemission är en emission som inte är avsedd för allmänheten, utan som endast riktar sig till utvalda personer eller företag. En riktad nyemission kan till exempel riktas till institutioner, större aktieägare eller till företagets anställda. Bolag bör se till att emissionerna genomförs till villkor som är så fördelaktiga som möjligt för aktieägarna. Till exempel kan insiderförsäljningar (anställda med extra extra bra insyn) ha en negativ kurspåverkan som är extra olycklig i samband med emissioner. Dessa bör därmed hantera sin aktiehandel utan medverkan från bolaget. Med andra ord kan bolag, med välgrundade undantag, göra en riktad emission till en begränsad krets investerare och därav förbise den företrädesrätt som aktieägarna har.

 

Här kan du läsa mer om Aktieinvests pågående emissionsuppdrag