Aktier för nybörjare

Vad är en aktie? Och varför ska jag investera i aktier? Här förklarar vi aktier för nybörjare och bra saker att tänka på för dig som vill komma igång med aktieinvestering.

Vill du lära dig mer? Anmäl dig till vår digitala och kostnadsfria minikurs för nybörjare med Sandra Bourbon.

Vad är aktier?

En aktie kan enkelt förklaras som en ägarandel i ett företag, en kapitalinsats som företagsägaren väljer att ge ut för att finansiera bolaget.

När du äger aktier i företaget blir du alltså delägare och får rätt att delta i bolagsstämman och ta del av bolagets tillgångar och resultat. Du kan endast köpa aktier av företag som är aktiebolag och noterade på börsen eller annan handelsplattform.

Varför ska man investera i aktier?

Chansen till avkastning/intjäning ses som större till skillnad mot att ha sina pengar på ett sparkonto. Att spara i aktier har historiskt sett varit en bra sparform för att få avkastning. De senaste 25 åren har Stockholmsbörsen stigit med i genomsnitt cirka 15 procent per år. Under enskilda år har dock börsen även minskat i värde.

Räkna på hur dina pengar kan växa över tid

Med sparkalkylatorn nedan kan du räkna på hur dina pengar kan växa över tid. Fyll i eventuellt startbelopp, hur länge du vill spara, förväntad avkastning och hur mycket du vill spara varje månad.

Totalt sparande

123 035 kr

0 kr
0 kr
10 år
9 %

Så har vi räknat

Gratis minikurs: Aktier för nybörjare

Ta chansen att gå vår kostnadsfria aktieskola med sparprofilen Sandra Bourbon. Det är gratis och du tar del av videomaterialet när det passar dig!

Bra att tänka på när du ska börja spara i aktier

Tips 1 för nybörjare

Spara långsiktigt

Investera inte pengar som du behöver på kort sikt. Då kan du tvingas sälja när kurserna gått ner.

Tips 2 för nybörjare

Månadsspara

Det är omöjligt att veta när det är rätt tillfälle att köpa eller sälja på börsen. När du sparar regelbundet minskar du risken att tajma fel. Då köper du på toppen, botten och däremellan.

Läs mer om varför du ska månadsspara

Tips 3 nybörjare

Diversifiera

Genom att investera i olika företag, branscher och på olika marknader minskar du din risk. En grundregel är att äga aktier i minst tio olika bolag, i minst 5 olika branscher. Detta för att sprida risken och vara mindre beroende av specifika marknader och produkter.

Hur fungerar aktiemarknaden?

Man kan beskriva aktiemarknaden (börsen) som en auktion för olika värdepapper, mest aktier.

  • Handeln sker online och aktierna köps och säljs elektroniskt.
  • För att erbjuda aktier på den öppna marknaden måste företaget vara ett börsnoterat publikt aktiebolag, annars sker försäljningen utanför aktiemarknaden.
  • Säljaren lägger ut en aktie och köparen lägger bud och när dessa är överens om ett pris sker affären. Hög efterfrågan ger ett högre pris på aktien.
  • Faktorer som kan påverka priset är bland annat finansiella rapporter, styrräntan och även utomstående händelser som politik och oroligheter i världen.

Ett annat sätt för ett aktiebolag att ge ut och sälja nya aktier är i form av en emission. Syftet kan vara att finansiera en investering, expandera eller lösa likviditetsproblem hos företaget.

Vilket konto ska jag handla aktier i?

Du kan snabbt och enkelt komma igång med ditt sparande genom att öppna ett investeringssparkonto (ISK). När du väljer ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Läs mer om depåer och konton

3 enkla sätt att komma igång med aktier

Välj en sparbox

Sparboxar

Välj att spara direkt i en av våra sparboxar med olika teman. Låt oss hjälpa dig sprida riskerna och välja ut bolag som passar ditt intresseområde.

Våra sparboxar

Spara i en färdig aktieportföljer

Färdiga aktieportföljer

När du månadssparar i en färdig aktieportfölj slipper du själv välja aktiebolag att spara i samtidigt som du får exponering mot flera bolag och slipper försöka tajma marknaden.

Våra portföljer

Välj aktier och fonder själv

Välj aktier och fonder själv

Du kan självklart även spara i ett eget val av aktier eller i fonder. Med hjälp av våra aktie- och fondfiltreringar kan du hitta värdepapper som passar ditt sparande.

Testa vår tjänst gratis

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Vad är preferensaktier och hur skiljer de sig från vanliga aktier?

Preferensaktier, till skillnad från stamaktier (grundaktier), har viss företrädesrätt och kan liknas vid en blandning mellan aktier och obligationer. För en preferensaktie gäller oftast regelbundna utdelningar som är fastställda på förhand och kan liknas vid räntan för en obligation.

När aktiebolaget köper tillbaka en preferensaktie har aktieägaren rätt till en inlösenkurs som är förutbestämd. Med andra ord har ägaren rätt till en del av bolagets vinst innan stamaktiernas ägare får sin utdelning.

Vad är ett index?

Index väger samman utvecklingen i olika aktier och fungerar som ett jämförelsetal. Utvecklingen mäts i förhållande till en startdag vilken ofta har värdet 100 där index visar den procentuella utvecklingen efter det.

Vad är skillnaden mellan A och B-aktier?

En anledning till att det existerar A-aktier och B-aktier är att det ska vara möjligt att ta in mer kapital utan att förlora så mycket makt, till exempel om entreprenören som äger majoriteten av sitt bolag via (röststarka) A-aktier börsnoterar sitt livsverk genom att emittera B-aktier (som ger färre röster på bolagsstämmor).

A-aktier ger dig 1 röst på bolagsstämmor medan B-aktier endast ger en tiondels röstvärde. Är det viktigt för dig med inflytande i bolaget är alltså A-aktier att föredra men ofta inget att jaga som småsparare.

Börsens öppettider – då kan du köpa och sälja aktier

En aktiemarknad har fasta öppnings- och stängningstider. Stockholmsbörsen har öppet vardagar kl 09:00–17:30 med några avvikande tider i samband med högtider.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
Ladda ned appen i Google Play.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.