i kategorin Analyser
Spelbolagen vittnar om att spelandet har ökat till följd av coronakrisen.

Spelbolag är vinnare på coronakrisen

Lars-Ola Hellström, analytiker inom gaming på Pareto Securities, berättar om hur spelbranschen påverkas av coronaviruset med spelbolaget Stillfront som exempel.

Hur påverkas spelbranschen av coronaviruset?

”De flesta bolag inom dataspelsbranschen har noterat en signifikant ökning av spelande till följd av coronakrisen då människor i högre utsträckning sitter hemma samt har begränsade sociala kontakter. Spel är en lättillgänglig, intellektuellt stimulerande och relativt billig form av underhållning som även kan innebära någon form av social interaktion då spelare i vissa typer av spel kan interagera med varandra över nätet.”

Så påverkas Storytel av coronakrisen >

Kan du berätta kort om Stillfront, vad är deras affär och hur har de utvecklats?

Stillfront är huvudsakligen verksamma inom det som kallas Free-to-Play (F2P) spel och då mestadels inom mobilspel som är det plattformssegment som växer snabbast men även inom spel som spelas direkt i webbläsaren. F2P har kommit att bli den helt dominerande affärsmodellen inom mobilspel och innebär att det är gratis att börja spela medan bolagen tjänar sina pengar på att spelaren kan köpa olika virtuella saker inne i själva spelet för att göra spelupplevelsen mer personlig, påskynda spelets gång eller ge spelaren en fördel. Även reklamintäkter är frekvent förkommande inom F2P-spel då endast ett fåtal procent av de spelande användarna blir betalande. För att bli framgångsrik inom F2P krävs att bolagen har god kunskap om spelarnas beteenden, t.ex. vad som kännetecknar den betalande spelaren och hur troligt det är att man blir en betalande spelare. Detta uppnås genom dataanalys av den data som spelarna genererar och på så sätt kan bolagen med hög sannolikhet veta vilka spel de ska välja att marknadsföra och när, en nog så viktig parameter då marknadsföringskostnaderna oftast är den största eller näst största kostnadsposten för dessa bolag. Stillfront har bevisat sig behärska just dataanalys till skillnad från ett antal andra mobilspelsbolag, en kunskap som utvecklats och förfinats under åren och som bidragit till en god organisk tillväxt samt en hög andel lyckade förvärv.”

Stillfront har varit duktiga på förvärv, ett av de senare är Storm8. Kan du berätta om det?

”Stillfront har även som tillväxtstrategi att selektivt konsolidera den fragmenterade F2P-spelmarknaden och ett tiotal förvärv har bidragit till en accelererad tillväxt, kraftigt ökat aktieägarvärde och att Stillfront har kommit att bli en betydande aktör inom F2P-spel. Genom förvärven har bolaget även lyckats öka sin marknadsexponering samt strukturellt stärka bolaget då ett antal nyckelkompetenser har adderats och implementeras inom gruppen, vilka är starkt bidragande till den goda organiska tillväxt som bolaget just nu uppvisar. I januari 2020 tillkännagav Stillfront förvärvet av amerikanska Storm8 för totalt 400 miljoner dollar, gruppens hittills största förvärv, en affär som i ett slag ökade intäkterna med ca 40 % och rörelsevinsten med ca 60 %. Förvärvet av Storm8 är viktigt för att gruppen fortsättningsvis ska kunna uppvisa en hög tillväxt då man mer än fördubblar sin adresserbara marknad då Storm8 utvecklar ”casual” spel där målgruppen mestadels är kvinnor i åldrarna 20-45 år medan Stillfront historiskt har inriktat sig på strategispel vilka i stor utsträckning har en publik centrerad runt medelålders män.”

Hur har Stillfront påverkats av coronaviruset?

”Stillfront har klarat sig väldigt bra under coronakrisen då de likt andra dataspelbolag har noterat en högre spelaraktivitet under mars månad och trenden håller fortsatt i sig in i april. Stillfront ser även väsentligt lägre marknadsföringspriser då andra branscher inte är lika aktiva på reklammarknaden för tillfället vilket i sin tur ger bolaget mycket goda möjligheter att accelerera tillväxten av sin spelarbas och det till en lägre kostnad per installerad användare – Stillfront är en av få vinnare på coronakrisen.”

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Publicerad 2020-04-08

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

JA TACK!

Aktier i vårt sortiment som nämns i intervjun:

Stillfront

2020-04-07 10:40

Pareto upprepar köp för Stillfront

Pareto upprepar sin köprekommendation för Stillfront och höjer riktkursen till 558 kronor, från tidigare 546.

Stillfront har haft ett högre spelarengagemang och lägre priser för digital marknadsföring på grund av Covid-19, effekter som troligen kommer att kvarstå om länderna förblir i lockdown och skolorna stängs. Satsningar nu innebär att resultatet kommer att stärkas under 2021, menar Pareto.

Rapporten för det första kvartalet kommer den 6 maj.

(Nyhetsbyrån Finwire)

Läs nyheten >

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder

Skriv en kommentar