Kategori Okategoriserade

Mips – introduktion till bolaget

Vad gör bolaget Mips och varför är det intressant ur ett investeringsperspektiv? Vi har frågat Fredrik Moregård, analytiker på Pareto Securities.

Prenumerera på analyser

Mips är ett bolag som funnits i 25 år men som varit särskilt aktuellt på senare år. De är världsledande inom området hjälmbaserad säkerhet och tillverkar ett lågfriktionsskydd som imiterar och förstärker hjärnans eget skydd.

Enligt Fredrik Moregård är Mips det enda bolaget som har en fungerande kommersiell säljavdelning i sin nisch, vilket ger dem ett övertag gentemot sina konkurrenter. Vad gäller marknaden för lågfriktionsskydd är denna i en tidig fas, där Mips är klart dominerande med en god tillväxtpotential framåt.

Bolaget har som mål att nå en miljard i omsättning år 2025, vilket skulle innebära att bolaget behöver en snittillväxt på 20 procent (med 2020 som basår).

Mips värderas till 18 miljarder idag – vilket innefattar höga förväntningar på framtiden för bolaget.

Du hittar fler analyser här >

Mips rapporterar högre vinst än förväntat

2020-04-29

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips rapport för första kvartalet innehåller en lägre än väntad omsättning men högre än väntad vinst.

Omsättningen steg 48,2 procent till 83 miljoner kronor (56). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 92. Organisk tillväxt var 66 procent.

Läs nyheten >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Så blir du en hållbar investerare