i kategorin Analyser
Intresset för hållbara industribolag har ökat, men är värderingarna av aktierna motiverade?

Du hittar fler analyser här >

För att illustrera hur man kan tänka när man utvärderar bolag med olika hållbarhetsaspekter i åtanke har Pareto Securities gjort en jämförelse mellan industribolagen Alfa Laval och Nibe.

Alfa Laval är en global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Nibe utvecklar och tillverkar energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i olika typer av fastigheter. Respektive bolag har produkter med en tydlig miljönytta och relativt höga ESG-betyg (Alfa Laval: 61,40/100 och Nibe: 59,52/100), men värderingen av bolagen skiljer sig väsentligt åt.

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, berättar mer om jämförelsen och hur man ska se på värderingarna av bolagen i ovan intervju.

Vad är ESG?

ESG (”Environmental, Social and Governance”) är kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor som berör alla bolag. Det innebär att bolag med ett högt ESG-betyg kan ses som mer hållbara. Dessutom har företag med ett högt ESG-betyg även en bättre riskjusterad avkastning. När ESG-betyget sätts görs utvärderingen utifrån det som är relevant för den sektor som bolaget är verksamt i och relaterat till framtida finansiell avkastning. Till exempel är energiförbrukning viktigt inom tung tillverkningsindustri men inte alltid inom tjänstesektorn. Därför är det främst relevant att jämföra bolag inom samma bransch när du tittar på ESG.

Hållbara investeringar – Är det möjligt?

Så kan du använda hållbarhetsdata i dina investeringar

Vill du börja använda hållbarhetsdata som beslutsunderlag i dina investeringar? Du hittar information om hur bolag presterar inom olika områden kopplat till hållbarhet i vår aktiefiltrering. Där kan du till exempel få fram ESG-betyg för olika bolag, men även hållbarhetsmåttet Global Compact som är baserat på FN:s internationella principer som berör alla bolag, oavsett bransch. Dessa inkluderar faktorer såsom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrättsliga frågor och anti-korruption. Dessutom kan du filtera bort områden som du inte vill investera i utifrån dina egna hållbarhetspreferenser. Till exempel kan du välja bort bolag som är verksamma inom spel, fossila bränslen eller vapenindustrin.

Var hittar jag mer information om hållbara investeringar?

Vill du få artiklar, blogginlägg och analyser om hållbarhet direkt till din inkorg? Prenumerera på våra mejlutskick om hållbart sparande!

Prenumerera

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.  

Publicerad 2020-10-12

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

JA TACK!

Aktier som nämns i intervjun:

Alfa Laval

Atlas Copco

Epiroc

NIBE

Tomra

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder