Incitamentsprogram

Ett väl strukturerat incitamentsprogram som kommuniceras, styrs och administreras på ett effektivt sätt motiverar medarbetare samt ger betydande och långsiktiga förbättringar i verksamhetens resultat och lönsamhet.

Fördelar med aktierelaterade incitamentsprogram

Aktierelaterade incitamentsprogram hjälper bolag att...

 • Attrahera 
 • Motivera
 • Behålla
 • Belöna

…medarbetare. Därmed är det också en konkurrensfördel gentemot bolag som inte har liknande program. 

Ladda ner vår folder

Nedan kan du ladda ner vår folder om aktierelaterade incitamentsprogram.

Aktieinvest som partner

Aktieinvest har mer än 20 års erfarenhet av att administrera olika former av aktierelaterade incitamentsprogram åt bolag. Vi hanterar administrationen och samarbetar med några av de bästa i branschen kring rådgivning. Tillsammans med våra partners kan vi hjälpa till med allt, eller delar av det som krävs, för att få ett välfungerande aktierelaterat incitamentsprogram på plats. Ett program som ytterst skall stärka bolagets konkurrenskraft och öka resultat och lönsamhet i bolaget.

Vi hjälper dig med

 • Marknadsföra och informera om det valda programmet till era medarbetare
 • Anpassad medarbetarportal enligt bolagets gränssnitt
 • Utbildning av medarbetare kring optioner och aktier
 • Digital anslutning av deltagare genom Bank-ID eller motsvarande inom EU/EES
 • Emittera aktier/Teckningsoptioner
 • Compliance/regelefterlevnad
 • Kommunikation från ägare/ledning
 • Support till bolag och medarbetare
 • Löpande administration
 • Registrering av optioner hos Euroclear
 • Kontantlös hantering av optionslösen
 • Värepapperstransaktioner
 • Avyttring av aktier
 • Blockaffärer
 • Aktiematchning
 • Förvaring av värdepapper
 • Digital dokumenthantering

Våra samarbetspartners kan även hjälpa er med design av program, rapportering, löneadministration, skatt och redovisning.

Boka en kostnadsfri konsultation

Anpassad medarbetarportal

Vi utformar en anpassad medarbetarportal utifrån era önskemål och krav. Portalen kopplas respektive medarbetares depå. Se exempel nedan:

Anpassad medarbetarportal

En stor andel av alla noterade bolag i Sverige har någon form av aktierelaterat incitamentsprogram

En stor andel av alla noterade bolag i Sverige har någon form av aktierelaterat incitamentsprogram. Under 2018 hade 71 % av bolagen på Large Cap och Mid Cap antingen ett aktierelaterat incitamentsprogram på plats, eller så föreslogs ett nytt program på bolagsstämman.

Aktierelaterade program utgör också en allt större andel av alla incitamentsprogram. Enligt PwC så utgjorde de 4 % av alla program år 2002, och 2018 hade denna andel växt till 30 % av samtliga program. På Large Cap är hela 63 % av de nya programmen aktiesparprogram eller prestationsaktieprogram.

Aktierelaterade incitamentsprogram hjälper bolag att vara attraktiva för sina medarbetare

Aktierelaterade incitamentsprogram hjälper bolag attrahera, motivera, behålla och belöna rätt medarbetare.

FAQ

Vilka olika typer av program finns det?

Det finns en mängd olika program: aktiesparprogram, konvertibellån, köpoptioner, personaloptioner, prestationsaktier, syntetiska optioner, teckningsoptioner, syntetiska aktier.

Vilka typer av program är vanligast förekommande?

Det beror på vilket typ av bolag och vilket stadie bolaget är i, t.ex. på NGM och First North är teckningsoptioner vanligast medan bolag på Large Cap och Mid Cap är mer varierande där t.ex. aktiesparprogram är vanligt förekommande.

Kan våra anställda utanför Sverige vara delaktiga i ett aktiesparprogram?

Vi kan administrera program för anställda inom EU och EES.

Är aktierelaterade incitamentsprogram bara för noterade bolag?

Nej, det finns alternativ på program för onoterade bolag också.

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. (Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut.) Mer information om vår behandling av personuppgifter finns på https://www.aktieinvest.se/etik-regelverk