Inbjudan till teckning av aktier i EcoRub AB genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 4 B

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 24 maj 2019. Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast den 24 maj 2019, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (DEPÅ)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 24 maj 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Anmälningssedel finns för nedladdning nedan (OBS! Gäller endast för direktregistrerade innehav).

EcoRub
Teckningstid: 
2019-05-03 till 2019-05-24