Inbjudan till teckning av svenska depåbevis (SDB) i Implantica AG - IPO

Implantica är en medtech-koncern verksamt inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa. Deras omfattande produktportfölj, inklusive det CE-märkta implantatet RefluxStop™, förväntas bidra till bolagets fortsatta tillväxt under de kommande åren.

Nu har du möjligheten att anmäla dig för att teckna aktier i Implantica inför bolagets notering på First North.

Om Implantica

Implantica är en medtech-koncern verksamt inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa.

Bolagets ledande produkt RefluxStop™ är ett passivt CE-märkt implantat som motverkar gastroesofageal reflux. Befintliga kirurgiska behandlingar för gastroesofageal refluxsjukdom (En. ”GERD”) fungerar genom att matstrupen trycks ihop vilket leder till flertalet allvarliga komplikationer.

RefluxStop™ har ett helt annat tillvägagångssätt med sin behandling, vilket leder till bättre resultat utan de komplikationer som kan associeras med befintliga GERD-behandlingar. Bolaget bedömer att RefluxStop™ har potential att skapa ett paradigmskifte inom GERD-behandlingar.

Bakgrund till noteringen

Implanticas styrelse bedömer att bolaget har lovande framtidsutsikter med kommersialiseringen av CE-märkta RefluxStop™, en attraktiv produktportfölj och en betydande intäktspotential.

För att lyckas med kommersialiseringen av RefluxStop™ och den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av UriControl®, UriRestore® och AppetiteControl™, ser styrelsen en börsnotering som ett logiskt nästa steg för att fortsatt främja bolagets strategi och utveckling, bland annat kommer det:

  • finansiera Implanticas fortsatta tillväxt
  • bredda och stärka Implanticas aktieägarbas och erbjuda en likvid marknad för aktierna
  • stärka Implanticas igenkänning och varumärke bland patienter, kirurger, investerare och sektorn i allmänhet

Villkor i korthet

Du hittar fullständiga villkor i prospektet nedan.

Teckna aktier

Om du är kund hos oss kan du anmäla dig för att teckna aktier i Implantica här:

Till anmälan

Är du inte kund hos oss? Då kan du anmäla dig med BankID nedan. Du är självklart även välkommen att bli kund hos oss >

Observera att i denna nyintroduktion kan du ej förvärva aktier på ett IPS.

Implantica
Teckningstid: 
2020-09-08 till 2020-09-16