Inbjudan till teckning av aktier i Hälsingestintan AB

Styrelsen i Hälsingestintan AB har beslutat om att avbryta emissionen då den inte uppnått det villkorade beloppet.

Du finner mer information via länken nedan:

https://www.halsingestintan.se/for-investerare/

Teckningstid: 
2018-09-14 till 2018-10-11