Hållbart sparande

Hållbarhet är den största trenden inom sparande just nu. Med ny teknik och avancerad data blir det allt enklare att spara hållbart och ta ansvar för vår planet. Dessutom utan att nöja sig med en lägre avkastning.

En stor anledning till att många inte kunnat spara hållbart beror på att det är svårt att förstå och att man saknat verktyg att värdera aktier för att kunna ta bra beslut. Så är det inte längre. Vi tar ett helhetsgrepp om den nya trenden och ger våra kunder möjlighet att spara hållbart både i aktier och fonder. Alla ska kunna ha råd med sina drömmar och ändå göra gott.

Så här kan du spara hållbart

Vi har gjort det riktigt enkelt för dig som vill komma igång med ett hållbart sparande.

  • Hållbarhetsboxen 
  • Hållbara fonder
  • Filtrera fram hållbara aktier

Öppna konto

Hållbarhetsboxen – färdigpaketerat med aktier

Att spara i Hållbarhetsboxen är det enklaste sättet att spara i hållbara bolag. Med verktyget S-Ray har vi fått fram de sex bolag som har bäst betyg utifrån ESG och GC. Färdigpaketerat där lägsta sparbelopp är 500 kr.

Hållbarhetsboxen innehåller bolag som bäst efterföljer FN:s internationella principer (GC) kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolag med bäst betyg inom sin industri miljömässigt, socialt och företagsstyrning (ESG). Totalt sex aktier, varav två från Sverige, två europeiska och två från Nordamerika. Aktierna i boxen ses över en gång per år. Bolag som är verksamma inom spel, fossila bränslen, försvar, alkohol, vuxenunderhållning, kärnkraft, stamceller, tobak och vapen har valts bort.

Om innehaven ändras kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens sammansättning. De innehav du redan investerat i kommer vara kvar på din depå. Du väljer själv om du vill sälja dem eller behålla dem långsiktigt.

Läs mer om sparboxen >

Öka riskspridningen med hållbara fonder

Fondbolag som satsat mycket på hållbarhet är t.ex. SPP med flera fossilfria fonder. Och Swedbank Robur med sina Ethicafonder och Humanfond där kraven på miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på de företag som får ingå i fonderna är störst. Exempel på andra fonder är: Arabesque Systematic där aktierna i fonden väljs ut med hjälp av verktyget S-Ray, Länsförsäkringar Global Hållbar och Nordea Swedish Stars.

Du kan också använda Morningstars märkning, glober, för att söka fram hållbara fonder på morningstar.se. Morningstar Sustainability Rating mäter hur pass väl företagen som en fond har investerat i hanterar ESG-frågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarheten i verksamheten, jämfört med andra liknande fonder.

Sedan hösten 2017 finns det även Svanenmärkta fonder. Du kan spara i flera av dem hos oss:

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, CB Save Earth Fund, Didner & Gerge Global, Handelsbanken Hållbar Energi, Pareto Global Corporate Bond, SEB Hållbarhetsfond Sverige, Skandia Cancerfonden, Skandia Sverige Hållbar, Skandia Världsnaturfonden, Swedbank Robur Ethica Global, Swedbank Robur Ethica Sverige, Swedbank Robur Humanfond, Tundra Sustainable Frontier Fund och Xact Sverige. 

Det finns många fonder på marknaden med "hållbar" i namnet. Det är tyvärr ingen garanti för att fonden verkligen investerar hållbart. Läs igenom fondens faktablad eller informationen på fondbolagets hemsida så du vet vad du köper.

Hållbara aktier - utvalda av dig

Nu kan du välja att spara hållbart, inte bara i fonder utan även i aktier. 

Du hittar hållbara aktier i vår tjänst utifrån:

  1. ESG som används för att utvärdera bolag inom samma sektor utifrån kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor.
  2. Global Compact (GC) som är baserad på FN:s internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
  3. Hållbarhetspreferenser om visar bolags involvering inom kontroversiella områden, t.ex. tobak, vapen eller fossila bränslen.

Preferensikoner

 

 

Testa filtreringen

Är du inte kund ännu? Öppna en depå >

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan GC och ESG?
+

GC (global compact) är FN:s principer för hållbara bolag som har fyra övergripande principer om mänskilga rättigheter: miljö, arbetares rättigheter och anti-korruption. Dessa principer gäller för alla bolag oavsett bransch. T.ex. om ett bolag har problem med korruption så är det ett problem oavsett bransch. 

ESG (environmental, social och governance). Det betyget urvärderar bolaget på parametrar inom miljö-, sociala- och styrningsfrågor utifrån det som är relevant för den sektor som bolaget är verksamt i och relaterat till bolagets framtida finansiell avkastning. Med andra ord jämför man inte äpplen med päron utan äpplen med äpplen.

Båda betygsätter bolag från 0-100 där 100 är allra bäst.

Kan jag månadsspara i Hållbarhetsboxen?
+

Ja! När du månadssparar i sparboxen köper vi de aktier som ingår i boxen varje månad. Avgiften är fast så ju mer du sparar, desto bättre är det. Är du medlem i Aktiespararna/Unga Aktiesparare betalar du 10 kr per månadsköp. Och om du inte är medlem ännu betalar du 20 kr.

Hur hittar jag aktier som inte investerar i fossila bränslen?
+

I vår internettjänst kan du enkelt filtrera bort bolag som har stark koppling till fossila bränslen.

Du hittar även exempel på bolag inom förnybar energi på den här Aktieinspo-listan.

Har ni några tips om var jag kan lära mig mer om hållbart sparande?
+

I vår mejlskola om hållbart sparande kan du lära dig mer om vilken information som finns och hur du kan använda den. Du hittar även mer information om hållbara investeringar i vår intervjuserie En hållbar framtid.

Ovanstående ska inte ses som rådgivning utan som information om värdepapper som finns i vårt sortiment. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.