Hållbarhetsboxen

Trenden är tydlig. Allt fler tänker på hur man kan minska dåliga vanor och agera smartare för att minska belastningen på vår miljö. Nu också när det gäller sitt sparande.

Hållbarhetsboxen är vårt senaste tillskott i sparboxfamiljen som lanserades i februari 2018. Med den här sparboxen kan du utöka ditt sparande med hållbara aktier. Med verktyget S-Ray från Arabesque som använder big data och artificiell intelligens (AI) har vi fått fram de sex bolagen som har bäst betyg när det gäller GC och ESG.

Placeringsstrategi: Hållbarhet i fokus.

Sparboxens innehav:

Månadsspara i sparboxen

Logga in på din depå och börja månadsspara i sparboxen > 

Är du inte kund hos oss idag kan du enkelt öppna ett konto nedan.

Öppna konto

Sparboxens utveckling

Sparboxens utveckling mellan 22 mars 2018 och 21 mars 2019.

Hållbarhetsboxen

Hållbarhetsboxen inkl. utdelningar +3,91 %

Hållbarhetsboxen exkl. utdelningar -0,38 %

OMX30GI +6,17 %

OMXS30 +1,98 %

USD/SEK +12,04 %

Kriterier: Hållbarhetsboxen innehåller bolag som bäst efterföljer FN:s internationella principer (GC) kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolag med bäst betyg inom sin industri miljömässigt, socialt och företagsstyrning (ESG). Totalt sex aktier, varav två från Sverige, två europeiska och två från Nordamerika. Aktierna i boxen ses över en gång per år. Bolag som är verksamma inom spel, fossila bränslen, försvar, alkohol, vuxenunderhållning, kärnkraft, stamceller, tobak och vapen har valts bort.

Om innehaven ändras kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens sammansättning. De innehav du redan investerat i kommer vara kvar på din depå. Du väljer själv om du vill sälja dem eller behålla dem långsiktigt.

Avgift: När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Är du inte medlem betalar du 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser kurssättningen ut när du köper en av sparboxarna >

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades senast den 1 april 2020.

Hållbarhetsboxen

Vill du börja månadsspara i sparboxen?

Börja månadsspara