Förnybar energi – aktier för dig som gillar ny energi

Det händer mycket inom området för förnybar energi. Vill du hänga med i utvecklingen? Här har vi listat några aktier som du kan handla hos oss.

Aktie Köp Månadsspara Handel Hållbarhetspreferenser
Arise Köp Ja Andels- & Börsorder
Arise är verksamma inom den nordiska vindkraftmarknaden, med aktiv verksamhet i hela värdekedjan: från prospektering och tillstånd till bygg och drift. Elen produceras idag både via egna – samt samägda vindkraftparker. Genom att vara en aktiv ägare säkerställs att driften och elproduktionen uppnår en hög kvalitet. Bolaget startades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Halmstad.
Azelio Köp Nej Börsorder
Azelio är verksamma inom utvecklingen av solenergi. Bolaget har utvecklat en egen teknik för termisk energilagring som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer, som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro på den nordiska och afrikanska marknaden. Bolaget grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
Climeon B Köp Nej Börsorder
Climeon är ett teknikbolag som är specialiserade inom utvecklingen av värmekraftslösningar som producerar förnybar elektricitet. Tekniken bygger på att tillvarata spillvärme och lågtempererad geotermisk värme, där kunderna huvudsakligen återfinns bland industriella - och maritima aktörer. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Cortus Energy Köp Ja Andels- & Börsorder
Cortus Energy är verksamma inom Clean Tech-industrin. Bolaget tillhandahåller miljövänlig och kostnadseffektiv förnybar energigas till process- och kraftindustrin baserat på patenterad förgasningsteknik. Tekniken innefattar tre processer: torkning, pyrolys och förgasning. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget etablerades 2006 och har sitt huvudkontor i Kista.
Eolus Vind B Köp Ja Andels- & Börsorder
Eolus Vind är ett energibolag som projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Störst verksamhet återfinns idag inom Europa och Nordamerika.
Etrion Köp Ja Andels- & Börsorder
Etrion Corporation bygger, äger och driver solkraftverk. Majoriteten av solkraftverken återfinns inom Sydamerika och Asien. Bolaget är idag listade både på Torontobörsen samt Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret ligger i Genève, Schweiz.
Minesto Köp Nej Börsorder
Minesto är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserat inom den marina sektorn, där produkten Deep Green används för att utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Idag innehas verksamhet främst inom den europeiska marknaden. Bolaget kom till under 2007 som en avknoppning från Saab och har idag sitt huvudkontor i Västra Frölunda.
Nel Hydrogen Köp Ja Andelsorder
NEL är ett norskt bolag som levererar lösningar för produktion, lagring och distribution av vätgas från förnybar energi. NEL:s kunder återfinns huvudsakligen inom energi-, gas- samt industrisektorn. En stor del av bolagets produkter används inom elbilar. NEL är bolagets förkortning för ”Norwegian Elektrolys”. Bolagets rötter går tillbaks till 1927 och har idag sitt huvudkontor i Oslo.
PowerCell Sweden Köp Ja Andels- & Börsorder
PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med enbart el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är även designade för att klara av vätgas från exempelvis biogas, naturgas eller biodiesel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
SaltX Technology Köp Nej Börsorder
SaltX Technology är ett innovationsbolag. Bolaget utvecklar och säljer patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. Med hjälp av teknologin kan energi lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer (Original Equipment Manufacturers). Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Savosolar Köp Nej Börsorder
Savosolar är en finsk tillverkare av solpaneler. Bolagets produkter används för större solvärmeanvändningar som fjärrvärme eller industriell processuppvärmning och kan installeras både på öppna fält, samt på platta- eller lutande tak. Produkterna erbjuds som nyckelfärdiga komponenter och kan skräddarsys enligt önskemål. Idag innehas verksamhet på global nivå, med störst närvaro på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Mikkeli.
Soltech Energy Köp Ja Andels- & Börsorder
SolTech Energy utvecklar och säljer solenergisystem. Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas) och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.
Vestas Wind Systems Köp Ja Andelsorder OK
Vestas Wind Systems är en dansk tillverkare av vindkraftverk. Bolaget är verksamt inom hela värdekedjan, från design, produktion, montering, logistikinstallation till eftermarknadsservice. Vindkraftverken återfinns idag på en global marknad inom samtliga regioner. Utöver erbjuds konsulttjänster för mätning och utvärdering. Huvudkontoret ligger i Århus.

Så här kan du månadsspara i aktier på listan

Andelsorder är vår tjänst som gör att du kan månadsspara med automatiska köp i aktier. Det görs genom dragningar från ditt bankkonto varje månad.

I kolumnen för månadsspara ser du vilka aktier man kan månadsspara i.

Minsta belopp är 100 kronor per aktie så för 500 kronor får du riskspridning i fem aktier. Köpavgiften är fast oavsett hur mycket du sparar varje månad eller hur många aktier du sparar i. Här är våra priser >

Så här börjar du månadsspara:

  1. Logga in >
  2. Bestäm vilka aktier du vill spara i
  3. Välj dragningsdatum 
  4. Välj sparbelopp för varje aktie

Klart!

Är du inte kund hos oss idag?

Bli kund

Vad betyder hållbarhetspreferenserna?

Vi har ett samarbete med Arabesque som gör att du som är kund t.ex. kan sortera och filtrera aktier efter hållbarhetsdata. Med hjälp av hållbarhetspreferenserna kan du välja bort områden som du inte vill investera i. Det kan t.ex. vara fossila bränslen, vapenindustri eller vuxenunderhållning. 

Står det "Data saknas" finns det inte någon tillgänglig hållbarhetsdata att visa. OK, betyder att företaget inte har verksamhet inom något av de åtta preferensområden vi visar på internetdepån.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsverktyget S-Ray. Med S-Ray kan du sortera fram hållbara aktier på internetdepån.

 

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.