Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.

Nyckeltal

Finansiell ställning, nyckeltal (tkr)20182017201620152014
Soliditet87 %80 %83 %79 %82 %
Räntabilitet eget kapital-5,6 %-7,3 %-0,70 %4,8 %3,5 %
Räntenetto969-531-1 2575682 959
Provisionsintäkter30 00334 11933 45534 42234 485
Resultat före skatt3135253 0542 414
Eget kapital57 80457 80450 30442 80440 433
Obeskattade reserver8364 1918 5368 9089 634
Balansomslutning67 09876 21168 36262 78458 425
Antal anställda i medeltal3635353029

 Definition nyckeltal: 

Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Kapitaltäckning och likviditetsrisk

Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) 

Q1 2019 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2016 Q1 2015
Q2 2019 Q2 2018 Q2 2017 Q2 2016 Q2 2015
Q3 2019 Q3 2018 Q3 2017 Q3 2016 Q3 2015
  Q4 2018 Q4 2017 Q4 2016 Q4 2015

Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.

Riskhanteringsfunktionens struktur och organisation