Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.

Nyckeltal

Finansiell ställning, nyckeltal (tkr)20192018201720162015
Soliditet75 %87 %80 %83 %79 %
Räntabilitet eget kapital-2,3 %-5,6 %-7,3 %-0,70 %4,8 %
Räntenetto1 502969-531-1 257568
Provisionsnetto31 84730 00332 00831 70632 444
Resultat före skatt-4833135253 054
Eget kapital57 32157 80457 80450 30442 804
Obeskattade reserver08364 1918 5368 908
Balansomslutning76 64967 09876 21168 36262 784
Antal anställda i medeltal3336353530

 Definition nyckeltal: 

Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Kapitaltäckning och likviditetsrisk

Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) 

Q1 2020 Q1 2019 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2016 Q1 2015
Q2 2020 Q2 2019 Q2 2018 Q2 2017 Q2 2016 Q2 2015
Q3 2020 Q3 2019 Q3 2018 Q3 2017 Q3 2016 Q3 2015
  Q4 2019 Q4 2018 Q4 2017 Q4 2016 Q4 2015

Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.

Information om bolagets riskhantering >