Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.

Nyckeltal

Finansiell ställning, nyckeltal (tkr)20152014201320122011
Soliditet79 %82 %73 %72 %77 %
Räntabilitet eget kapital4,8 %3,5 %10,6 %9,4 %-3,4 %
Räntenetto5682 9594 4577 3926 738
Provisionsintäkter34 42234 48534 09533 05633 853
Resultat före skatt3 0542 4144 4114 01327
Eget kapital42 80440 43339 53839 53839 538
Obeskattade reserver8 9089 63410 3869 7859 424
Balansomslutning62 78458 42565 32965 22960 564
Antal anställda i medeltal3029293028

 Definition nyckeltal: 

Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2008

 

Kapitaltäckning och likviditetsrisk

Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12)              

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2014 Q4 2013
Q2 2016 Q2 2015 Q2 2014  
Q3 2016 Q3 2015 Q3 2014  
Q4 2016 Q4 2015 Q4 2014  

Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.

Riskhanteringsfunktionens struktur och organisation