Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.

Nyckeltal

Finansiell ställning, nyckeltal (tkr)20162015201420132012
Soliditet83 %79 %82 %73 %72 %
Räntabilitet eget kapital0,70 %4,8 %3,5 %10,6 %9,4 %
Räntenetto-1 2575682 9594 4577 392
Provisionsintäkter33 45534 42234 48534 09533 056
Resultat före skatt253 0542 4144 4114 013
Eget kapital50 30442 80440 43339 53839 538
Obeskattade reserver8 5368 9089 63410 3869 785
Balansomslutning68 36262 78458 42565 32965 229
Antal anställda i medeltal3530292930

 Definition nyckeltal: 

Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Kapitaltäckning och likviditetsrisk

Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12)              

Q1 2017 Q1 2016 Q1 2015  
Q2 2017 Q2 2016 Q2 2015  
Q3 2017 Q3 2016 Q3 2015  
  Q4 2016 Q4 2015  

 

Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.

Riskhanteringsfunktionens struktur och organisation