Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.

Nyckeltal

Finansiell ställning, nyckeltal (tkr)20172016201520142013
Soliditet80 %83 %79 %82 %73 %
Räntabilitet eget kapital-7,3 %-0,70 %4,8 %3,5 %10,6 %
Räntenetto-531-1 2575682 9594 457
Provisionsintäkter34 11933 45534 42234 48534 095
Resultat före skatt35253 0542 4144 411
Eget kapital57 80450 30442 80440 43339 538
Obeskattade reserver4 1918 5368 9089 63410 386
Balansomslutning76 21168 36262 78458 42565 329
Antal anställda i medeltal3535302929

 Definition nyckeltal: 

Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Kapitaltäckning och likviditetsrisk

Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12)              

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

 

     
Q1 2017 Q1 2016 Q1 2015  
Q2 2017 Q2 2016 Q2 2015  
Q3 2017 Q3 2016 Q3 2015  
Q4 2017 Q4 2016 Q4 2015  

 

Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.

Riskhanteringsfunktionens struktur och organisation