Emittentservice

Vi på Aktieinvest Emittentservice hanterar fler än 100 emittentuppdrag varje år. Vi administrerar allt från stora företrädesemissioner, spridningsemissioner och ägarspridningar till mindre riktade emissioner, Private Placements och Euroclear-anslutningar.

Vi samarbetar med andra emissionsinstitut, corporate finance-rådgivare eller bolagen direkt inom de uppdrag vi hanterar och är aldrig ansvariga för prospekt eller värdering, utan vi agerar som spindeln i nätet när det gäller administrationen kring emissionen. Vår målgrupp är oberoende Corporate Finance-rådgivare och små och medelstora aktiebolag som söker personlig service, erfarenhet och ett modernt och effektivt arbetssätt.

Som Emissionsinstitut hos Euroclear jobbar vi med ett brett erbjudande av emissionstjänster:

  • Företrädesemissioner
  • Spridningsemissioner vid noteringar
  • Inlösen av teckningsoptioner
  • Riktade emissioner
  • Euroclearanslutningar

Teckning med BankID och marknadsföring

Vid spridningsemissioner kan intresserade teckna direkt i mobilen med BankID. Genom vårt samarbete med Aktiespararna kan vi också erbjuda goda möjligheter att nå ut till Sveriges mest aktieintresserade kundgrupp. Vill du se vilka emissioner vi hanterar just nu eller teckna dig för en emission så gör du det här.

Vilka företag arbetar vi med?

Vi är noga med att bara samarbeta med företag vars affärsidéer och verksamhet inte är diskriminerande, tar politisk ställning, har kopplingar till rasism, barnarbete eller inte stödjer mänskliga rättigheter. Vi förbehåller oss därför möjligheten att tacka nej till emittentuppdrag där bolag eller huvudmän har kopplingar till ovan.

Vi kan emissioner

Aktieinvest Emittentservice startade sin verksamhet år 2004. Sedan dess har vi hjälpt tusentals bolag och aktiesparare att introducera bolag på börsen, genomföra ägarspridningar och emissioner. Vi har helt enkelt blivit experter på just denna sorts administration. Kontakta oss gärna om ni söker nya samarbetspartners.

Kontaktperson

Greta Ek, Chef Emittentservice

Prata med Greta?
08-5065 1742 eller 0734-38 46 74

Aktieinvest, Emittentservice, 113 89 Stockholm

Emissionsuppdrag

Ta del av våra pågående emissionsuppdrag.