Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Zeptagram AB – Spridningsemission

Teckningstid: 2022-11-17 — 2022-12-15

Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 24 MSEK

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel – BankID

Anmälningssedel