Kategori

Inbjudan till teckning av Units i Unibap AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-05-23 — 2022-06-07

Teckningskurs: 68,00 SEK per Unit

Emissionsbelopp: ca 24,8 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Tjugofem (25) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) Unit.

  • Teckningskurs: 68,00 SEK
  • Avstämningsdag: 19 maj 2022
  • Teckningstid: 23 maj 2022 – 7 juni 2022
  • Handel med uniträtter: 23 maj 2022 – 1 juni 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum och anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK), var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Prospekt