Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Soltech Energy Sweden AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-09-12 — 2022-09-26

Teckningskurs: 11,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: ca 228 miljoner kronor (SEK) samt en möjlig övertilldelningsemission om 253 miljoner kronor (SEK)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

  • Teckningskurs: 11,00 SEK
  • Avstämningsdag: 8 september 2022
  • Teckningstid: 12 september – 26 september 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt och informationsbroschyr samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt. Anmälningssedel kommer att publiceras den 12 september 2022.

Prospekt

Informationsbroschyr