Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Phoenix Biopower AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-10-10 — 2022-10-24 (förlängd till 4 november 2022)

Teckningskurs: 10,15 SEK per aktie

Emissionsbelopp: ca 17,5 miljoner kronor (SEK) + övertilldelningsoption ca 9,3 miljoner kronor (SEK)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Tio (10) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B.

  • Teckningskurs: 10,15 SEK
  • Avstämningsdag: 6 oktober 2022
  • Teckningstid: 10 oktober – 24 oktober 2022 (förlängd till 4 november 2022)

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum