i kategorin

Erbjudande till aktieägarna i Pepins Group AB (publ)

Sista acceptdag: 2021-10-27           Vederlag: ca 2,43 A-Aktier i FundedByMe per aktie           Utbetalning av vederlag: 2021-11-08

 

Erbjudandet i sammandrag

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) (”FundedByMe”) erbjuder aktieägarna i Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) att erhålla ett aktievederlag för varje innehavd aktie i Pepins uppgående till cirka 2,43 A-aktier i FundedByMe per aktie i Pepins. Efter Erbjudandet kommer aktieägare i Pepins att, vid full anslutning, äga A-aktier i FundedByMe som motsvarar 50 procent av samtliga aktier i FundedByMe vid full utspädning efter Erbjudandet. Acceptperioden löper mellan 6 oktober 2021 – 27 oktober 2021.

 

Du som har ditt innehav på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Prospekt

Acceptsedel Sv

Acceptsedel Eng