Kategori

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Acceptperiod: 23 november 2023 – 27 mars 2024

Vederlag: 160 kronor kontant per aktie

Redovisning av likvid: omkring 5 april 2024

Erbjudandet i sammandrag

Kingspan Holdings (IRL) Limited erbjuder aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) att mot kontant likvid överlåta sina aktier i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) enligt budpressmeddelandet som offentliggjordes den 10 oktober 2023 och villkoren i erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 22 november 2023.

Du som har ditt innehav i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Erbjudandehandling

Erbjudandehandling – Tilläggshandling

Offer Document

Offer Document – Supplement

Acceptsedel – direktregistrerad aktieägare

Acceptance Form – Directly Registered Shareholder