Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-09-05 — 2022-09-19

Teckningskurs: 9,00 SEK per aktie av serie B

Emissionsbelopp: högst 4 878 729 kronor

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Trettiotre (33) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B.

  • Teckningskurs: 9,00 SEK
  • Avstämningsdag: 1 september 2022
  • Teckningstid: 5 september – 19 september 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum