Kategori

Utbyteserbjudande i Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Acceptperiod: 16 mars – 11 april 2023
Villkor i sammandrag: För varje (1) en krona nominellt belopp av RB 1 231220 erhålles (1) en krona nominellt av RB 2 2023:1

Accept

För innehavare av vinstandelslån RB 1 231220 vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare ska accept ske enligt instruktioner från respektive bank eller annan förvaltare.

Innehavare av vinstandelslån RB 1 231220 vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear och som önskar delta i Utbyteserbjudandet ska underteckna och lämna in en korrekt ifylld acceptsedel till Aktieinvest.

Teaser

Villkor & anvisningar

Ta del av fullständiga villkor och underlag som finns att tillgå på: https://www.ncpgroup.se/utbyteserbjudande/