Kategori

Inbjudan till teckning av Units i NextCell Pharma AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-05-31 – 2024-06-14

Teckningskurs: 1,06 kronor per Unit, motsvarande 1,06 kronor per aktie.

Emissionsbelopp: ca 40,1 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger elva (11) uniträtter. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

  • Teckningskurs: 1,06 kronor per Unit, motsvarande 1,06 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 29 maj 2024
  • Teckningstid: 31 maj – 14 juni 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt