Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Nanologica AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-09-21– 2022-10-05

Teckningskurs: 10,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: ca 93,8 miljoner kronor (SEK)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

  • Teckningskurs: 10,00 SEK
  • Avstämningsdag: 19 september 2022
  • Teckningstid: 21 september – 5 oktober 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde – BankID

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde