Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Modelon AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-06-19 – 2024-07-03

Teckningskurs: 9,10 kronor per B-aktie

Emissionsbelopp: ca 50 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, ger en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie.

  • Teckningskurs: 9,10 kronor per B-aktie
  • Avstämningsdag: 17 juni 2024
  • Teckningstid: 19 juni – 3 juli 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt