Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Metacon AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-06-16 — 2022-06-30

Teckningskurs: 1,80 SEK per aktie

Emissionsbelopp: ca 159 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

  • Teckningskurs: 1,80 SEK
  • Avstämningsdag: 14 juni 2022
  • Teckningstid: 16 juni 2022 – 30 juni 2022
  • Handel med teckningsrätter: 16 juni 2022 – 27 juni 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt och anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK), var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Prospekt

Anmälningssedel

Anmälningssedel – BankID