Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Meltron AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-10-26 — 2022-11-09

Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie

Emissionsbelopp: ca 16,1 miljoner kronor (SEK)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor:
De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie.
Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

  • Teckningskurs: 0,10 SEK
  • Avstämningsdag: 24 oktober 2022
  • Teckningstid: 26 oktober – 9 november 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum

Erbjudande i sammandrag