Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Logistri Fastighets AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2023-11-23 – 2023-12-07

Teckningskurs: 80,00 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 196 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

  • Teckningskurs: 80,00 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 21 november 2023
  • Teckningstid: 23 november – 7 december 2023

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Anmälningssedel utan företrädesrätt – BankID