i kategorin

Inbjudan till teckning av units i Lipum AB (publ) – IPO

Teckningstid: 2021-03-25 – 2021-04-08          Teckningskurs: 31,80 SEK per unit          Emissionsbelopp: 75,7 + 10 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Under perioden 25 mars 2021 – 8 april 2021 erbjuds allmänheten att teckna units i Lipum AB (publ) till en teckningskurs om 31,80 SEK per unit inför Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri TO 1. Erbjudandet omfattar högst 2 380 000 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om 75 684 000 SEK, samt 2 380 000 vederlagsfria teckningsoptioner i Bolaget. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en övertilldelningsoption om ytterligare 315 000 units till samma kurs. Första dag för handel är preliminärt beräknad till 22 april 2021.

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt och anmälningssedel för att teckna units.

Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK), var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Prospekt

Optionsvillkor

Anmälningssedel BankID

Anmälningssedel

Application form

LMK Group