Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Latvian Forest Company AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-01-14 — 2022-01-28
Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 25 MSEK

Latvian Forest Company AB är ett svenskt bolag listat på Spotlight Stock Market som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter, företrädesvis, men inte enbart i Lettland. Bolagets utgångspunkt är uppfattningen att skog är en säker investering och att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Tio (10) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie

  • Teckningskurs: 7,50 kronor
  • Avstämningsdag: 12 november 2022
  • Teckningstid: 14 januari – 28 januari 2022
  • Handel med teckningsrätter: 14 januari – 25 januari 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum och anmälningssedel för att teckna aktier utan företrädesrätt.

Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK), var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Anmälningssedel för teckning utan företräde – BankID