Kategori

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IRRAS AB

Acceptperiod: 7 juli – 11 augusti 2023 (Förlängd till 29 september 2023)

Vederlag: 0,18 kronor per aktie     Redovisning av likvid: omkring 8 september 2023

Redovisning av likvid (förlängning 15 september 2023): omkring 22 september 2023

Redovisning av likvid (förlängning 29 september 2023): omkring 6 oktober 2023

Erbjudandet i sammandrag

IR Holding Bidco Inc. erbjuder aktieägarna i IRRAS AB att mot kontant likvid överlåta sina aktier i IRRAS AB enligt budpressmeddelandet som offentliggjordes den 30 juni 2023 och villkoren i erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 6 juli 2023.

Du som har ditt innehav i IRRAS AB på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Erbjudandehandling

Offer Document

Acceptsedel – direktregistrerad aktieägare

Acceptance Form – Directly Registered Shareholder