i kategorin

Inbjudan till teckning av aktier i Innowearable AB – Spridningsemission

Teckningstid: 2021-08-23 – 2021-09-06          Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 3+ 2 MSEK

 

Erbjudandet i sammandrag

Innowearable har lyckats med något ingen annan gjort tidigare

Innowearable bildades 2015 i syfte att utveckla produkter som höjer atleters idrottsprestationer. I en forskningsstudie upptäckte Bolaget att det på ett icke-invasivt sätt, det vill säga utan blodprov, går att mäta blodlaktatnivån (mjölksyra) under träning.

Efter vidare efterforskningsarbete och en omvälvande innovationsprocess såg Bolaget en lucka på marknaden för neuromuskulära beredskapsmätningar, ingen har tidigare lyckats att momentant mäta laktatnivån utan blodprov. Detta är en game-changer för idrotten globalt.

Bolaget ser nu god potential för sina egenutvecklade produkter, EMG-sensorer som mäter readiness och laktatnivån på ett icke-invasivt sätt. Genom att använda maskininlärning och avancerade algoritmer på EMG-signaler kan Bolagets sensor Inno-1 fastställa laktatnivån utan ett traditionellt blodprov. Sensorn Inno-X ger information kring muskelstatus och mäter hur utvilad muskeln är, vilket möjliggör förbättring av träningseffektivitet samt minskad risk för skador och överträning.

Erbjudandet omfattar högst 600 000 nyemitterade aktier i Innowearable (exklusive övertilldelningsoption om 400 000 aktier). Erbjudandepriset är fastställt till 5,00 SEK per aktie.

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum och anmälningssedel för att teckna aktier.

Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK), var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Application form