Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Impact Coatings AB (publ)  – Företrädesemission

Teckningstid: 2023-03-09 — 2023-03-23

Teckningskurs: 4,80 kronor per aktie.

Emissionsbelopp: ca 148 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Elva (11) befintliga aktier ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.

  • Teckningskurs: 4,80 kronor per aktie
  • Avstämningsdag: 7 mars 2023
  • Teckningstid: 9 mars – 23 mars 2023
  • Handel med teckningsrätter: 9 mars – 20 mars 2023

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt.

Prospekt