i kategorin

Inbjudan till teckning av aktier i Goodbye Kansas Group AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2021-10-05- 2021-10-19          Teckningskurs: 0,37 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 100 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier
Teckningskurs: 0,37 kronor
Avstämningsdag: 1 oktober 2021
Teckningstid: 5 oktober – 19 oktober 2021
Handel med teckningsrätter: 5 oktober – 14 oktober 2021

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum och anmälningssedel för att teckna aktier utan företrädesrätt.

Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK), var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Prospekt