Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Goobit Group AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2023-10-27 – 2023-11-10

Teckningskurs: 0,07 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 10 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

  • Teckningskurs: 0,07 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 25 oktober 2023
  • Teckningstid: 27 oktober – 10 november 2023

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum, villkor & anvisningar samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum

Villkor & anvisningar