i kategorin

Inbjudan till teckning av aktier i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2021-09-02- 2021-09-16          Teckningskurs: 1,30 SEK per A-aktie          Emissionsbelopp: 26 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckningskurs: 1,30 kronor
Avstämningsdag: 31 augusti 2021
Teckningstid: 2 september – 16 september 2021
Handel med teckningsrätter: 2 september – 13 september 2021

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum och anmälningssedel för att teckna aktier utan företrädesrätt.

Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK), var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Memorandum

Anmälningssedel BankID

Anmälningssedel