Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Fleming Properties AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-06-10 – 2024-06-24

Teckningskurs: 4,90 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 292 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna tio (10) nya aktier.

  • Teckningskurs: 4,90 kronor per aktie
  • Avstämningsdag: 5 juni 2024
  • Teckningstid: 10 – 24 juni 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde – BankID

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde