Kategori

Inbjudan till teckning av B-aktier i Fingerprint Cards AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-06-03 – 2024-06-17

Teckningskurs: 0,09 kronor per B-aktie

Emissionsbelopp: ca 312,4 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna sjutton (17) B-aktier.

  • Teckningskurs: 0,09 kronor per B-aktie
  • Avstämningsdag: 30 maj 2024
  • Teckningstid: 3 – 17 juni 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde

Subscription Form II – Subscription without subscription rights