Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Cyclezyme AB – Spridningsemission

Teckningstid: 2023-10-18 – 2023-11-01 (förlängd till 2023-11-10)

Teckningskurs: 8,50 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 7,4 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 8,50 kronor per aktie.
  • Teckningstid: 18 oktober – 1 november 2023 (förlängd till 10 november 2023)

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan villkor & anvisningar samt anmälningssedel.

Informationsfolder