i kategorin

Inbjudan till teckning av aktier i COT-Clean Oil Technology AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2021-03-29 – 2021-04-21          Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 10 MSEK

 

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Åtta innehavda aktier ger rätt att teckna tre nya aktier
Teckningskurs: 0,80 krona
Emissionsbelopp: 10 000 000 kronor
Avstämningsdag: 25 mars 2021
Teckningstid: 29 mars – 21 april 2021
Handel med teckningsrätter: Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum och anmälningssedel för att teckna aktier utan företrädesrätt.

Vänligen notera att aktien ej är noterad och därför inte heller går att förvara på ett Investeringssparkonto (ISK).

Memorandum

Anmälningssedel BankID

Anmälningssedel