Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Boule Diagnostics (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-11-14 — 2022-11-28

Teckningskurs: 7,70 SEK per aktie

Emissionsbelopp: ca 150 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

  • Teckningskurs: 7,70 SEK
  • Avstämningsdag: 10 november 2022
  • Teckningstid: 14 november – 28 november 2022
  • Handel med teckningsrätter: 15 november – 23 november 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt