Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Biovica International (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-11-21 — 2022-12-05

Teckningskurs: 8,65 SEK per B-aktie

Emissionsbelopp: ca 148 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) teckningsrätt, serie B. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya B-aktier.

  • Teckningskurs: 8,65 SEK per B-aktie
  • Avstämningsdag: 15 november 2022
  • Teckningstid: 21 november – 5 december 2022
  • Handel med teckningsrätter: 21 november – 30 november 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde – BankID

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde