Kategori

Inbjudan till teckning av Units i Bioservo Technologies AB  – Företrädesemission

Teckningstid: 2023-05-26 – 2023-06-09

Teckningskurs: 1,95 kronor per Unit, motsvarande 0,65 kronor per aktie. En (1) Unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3

Emissionsbelopp: ca 37 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger två (2) uniträtter, tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit.

  • Teckningskurs: 1,95 kronor per Unit, motsvarande 0,65 kronor per aktie. En (1) Unit består av tre (1) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3
  • Avstämningsdag: 24 maj 2023
  • Teckningstid: 26 maj – 9 juni 2023
  • Handel med uniträtter: 26 maj – 5 juni 2023
  • Handel med BTU: 26 maj 2023 –  Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde – BankID

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde