Kategori

Inbjudan till teckning av Units i Alligator Bioscience AB  – Företrädesemission

Teckningstid: 2023-04-28 – 2023-05-12

Teckningskurs: 0,45 kronor per Unit, motsvarande 0,45 kronor per aktie. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6

Emissionsbelopp: ca 199 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) Units.

  • Teckningskurs: 0,45 kronor per Unit, motsvarande 0,45 kronor per aktie. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6
  • Avstämningsdag: 26 april 2023
  • Teckningstid: 28 april – 12 maj 2023
  • Handel med uniträtter: 28 april – 9 maj 2023
  • Handel med BTU: 28 april 2023 –  Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt

Prospectus