Kategori

Inbjudan till teckning av B-aktier i Acrinova AB (publ)  – Företrädesemission

Teckningstid: 2023-03-15 – 2023-03-29

Teckningskurs: 6,79 kronor per B-aktie

Emissionsbelopp: ca 25,9 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Sjutton (17) befintliga aktier (oavsett aktieslag) ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie.

  • Teckningskurs: 6,79 kronor per B-aktie
  • Avstämningsdag: 13 mars 2023
  • Teckningstid: 15 mars – 29 mars 2023
  • Handel med teckningsrätter: 15 mars – 24 mars 2023

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan Teaser samt Villkor & Anvisningar.

Teaser

Villkor & Anvisningar