Erbjudande till aktieägare i Edgeware AB (publ) gällande Agile Content S.A. kontanterbjudande

Erbjudandet i sammandrag:

Vederlag: 9,70 kronor kontant för varje Edgeware-aktie
Acceptperiod: 2 november - 23 november 2020, förlängd till och med 15 december 2020
Beräknad likviddag: 3 december 2020

Beräknad likviddag efter förlängd acceptperiod: 23 december 2020


Du som har ditt innehav på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Teckningstid: 
2020-11-02 till 2020-12-15

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »