Dödsbo: Så här gör du

Har någon närstående till dig gått bort? Här samlar vi tips och råd kring hur du hanterar en avlidens tillgångar hos Aktieinvest.

Hur funkar arvskifte från ett dödsbo?

I händelse av dödsfall får Aktieinvest automatiskt information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat. Vi skickar ut en sammanställning av dödsboets innehav hos Aktieinvest, ett så kallat värdeintyg, per dödsdatumet till dödsboets adress.

Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar. På skatteverket.se finns blanketter om du själv vill göra bouppteckningen. Ibland kan det underlätta att ta professionell hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. 

Bouppteckningen behöver skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet för registrering. 

För att kunna göra en bouppteckning behöver man veta depåvärdet per dödsdagen. Det skickas automatiskt ut till dödsboets adress när Aktieinvest får vetskap om dödsfallet. 

När bouppteckningen är klar

När bouppteckningen är godkänd av Skatteverket kan dödsboet skiftas. Vid flera dödsbodelägare krävs ett arvskifte, ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna ska fördelas.

Överföring eller försäljning av tillgångar

Dödsbodelägare har två val för dödsboets värdepapper: överföra till dödsbodelägarna eller sälja. Hos Aktieinvest kan ni enkelt dela upp innehavet mellan flera dödsbodelägare utan försäljning tack vare att vi erbjuder fraktionshandel. Det gör det möjligt att handla med fraktioner, eller decimaler, av aktier och därför dela innehavet jämt mellan dödsbodelägare.

Fördelar med överföring:

 • Var och en av dödsbodelägarna kan själva bestämma när de vill sälja
 • Ökad kontroll över säljbeslutet gör det enklare att undvika omedelbar kapitalvinstbeskattning

En överföring av tillgångar inom Aktieinvest är helt kostnadsfri. För den som inte är kund går det enkelt och snabbt att öppna ett konto. När en överföring sker inom Aktieinvest behöver vi dessutom inte kräva in vidimerade ID-kopior då kunden kan identifiera sig med BankID.

Öppna ett konto gratis med BankID

*När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Avslut av depå hos Aktieinvest

Det finns två olika typer av depåer hos Aktieinvest, ISK och Traditionell depå. Nedan kan du läsa hur du avslutar respektive depåtyp.

Avsluta ISK vid dödsbo

När det gäller flytt av innehav i en ISK-depå går det inte att direkt flytta innehållet från dödsboet till en annan bank. Dödsbodelägarna behöver ha ett konto i Aktieinvest för att kunna flytta tillgångar från dödsboet.

För att flytta innehavet och avsluta en ISK-depå inom Aktieinvest krävs:

 • Inregistrerad bouppteckning från Skatteverket med stämplar
 • Avslutsblankett för ISK
 • Kopia på arvskifte/testamente
 • På avslutsblanketten behöver du specificera om innehavet ska säljas eller flyttas samt fördelningen mellan dödsbodelägarna

Vid flytt utanför Aktieinvest: 

 • Vidimerade kopior av ID-handlingar
 • Om du vill flytta till en annan bank behöver dödsbodelägaren först öppna en ISK depå hos Aktieinvest och sedan begära flytten till motsvarande ISK hos den andra banken
 • Själva flytten mellan ISK hos Aktieinvest och den andra banken måste begäras via den bank innehavet ska flyttas till
 • Det går det endast att flytta hela aktier. Fraktioner säljs av Aktieinvest enligt gällande prislista.

Vid flytt inom Aktieinvest behöver du ej vidimerade kopior på ID-handlingar och du slipper flyttavgifter. Det är därför förmånligast och enklast att flytta tillgångar inom Aktieinvest.

Öppna ett ISK

Alla handlingar postas till Aktieinvest FK AB, Box 7785, 103 96 Stockholm.

Avsluta traditionell depå vid dödsbo

När det gäller flytt av värdepapper från traditionell depå går det endast att flytta från en traditionell depå till en annan depå av samma typ. Du kan alltså inte flytta från en traditionell depå till ISK.

Det går ej att flytta fonder direkt till en annan bank. Dödsbodelägarna behöver ha ett konto i Aktieinvest för att kunna flytta fonder från dödsboet till en annan bank.

För att flytta tillgångar från en traditionell depå krävs:

 • Inregistrerad bouppteckning från Skatteverket med stämplar
 • Avslutsblankett för traditionell depå
 • Kopia på arvskifte/testamente
 • På avslutsblanketten behöver du specificera försäljning eller flytt och fördelning mellan dödsbodelägarna
 • Vid flytt utanför Aktieinvest behöver du även vidimerade kopior av ID-handlingar

Vid flytt inom Aktieinvest behöver du ej vidimerade kopior på ID-handlingar och du slipper flyttavgifter. Det är därför förmånligast och enklast att flytta tillgångar inom Aktieinvest.

Öppna traditionell depå

Alla handlingar postas till Aktieinvest FK AB, Box 7785, 103 96 Stockholm.

Vanliga frågor om dödsbo

Hur gör man för att avsluta en avliden anhörigs depå?

För att avsluta en avliden anhörigs depå behöver vi få in dokumentation från dödsbodelägarna. Ni hittar blanketter för avslut av dödsbo här. Välj blankett efter vilken depåtyp som ska avslutas, d.v.s. om dödsboets depå är en traditionell depå, ska blanketten för traditionell depå användas. Om dödsboets depå är en ISK, ska blanketten för ISK användas.

Vilken dokumentation krävs?

Utöver blanketten för avslut behöver vi också få in en kopia på fullständig bouppteckning och vidimerade ID-kopior på samtliga dödsbodelägare. Den vidimerade ID-kopian kan vara kopia på körkort eller pass som bevittnas av två utomstående personer. Vidimeringen ska innehålla namn, underskrift, personnummer samt telefonnummer. Ni kan även använda er utav vår blankett för vidimering som du finner här.

OBS: Vi behöver endast vidimerade ID-kopior vid flytt av tillgångar utanför Aktieinvest.

Vart kan jag föra över innehavet?

Om dödsboets depå är en ISK, kan en flytt av värdepapper till dödsbodelägare ske endast till dödsbodelägarens ISK hos Aktieinvest. Alla interna flyttar, d.v.s. flyttar mellan depåer hos Aktieinvest, är kostnadsfria. Om dödsboets depå är en traditionell depå, är flytt till andra institut möjlig (exklusive fonder). Observera då att flyttavgifter tillkommer enligt vår prislista för flyttuppdrag.

Hur öppnar jag en depå hos er?

Har dödsbodelägarna ingen depå hos oss idag, kan de enkelt öppna upp depåer här med BankID eller genom att skicka in avtalsblanketter som ni finner här.

Hur beställer jag ett värdeintyg till bouppteckningen?

I händelse av dödsfall får Aktieinvest automatiskt information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat. Vi skickar  ut ett värdeintyg per dödsdatumet till dödsboets adress.

Om du inte har fått ett värdeintyg kan du ringa in till kundservice på tel. 08-5065 1700. Vid en beställning behöver vi uppgifter på den avlidnes personnummer samt dödsdag för att kunna ge korrekta uppgifter.

Till vilken adress skickas dokumenten för avslut av dödsbo?

Alla dokument postas till Aktieinvest FK AB, Box 7785, 103 96 Stockholm.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.