Uppköpserbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att fylla i och skicka in acceptsedeln, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 CET den 12 april 2019.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE (DEPÅ)

Förvaltarregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende accept. Detta bör ske i god tid före den 12 april 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Teckningstid: 
2019-02-05 till 2019-04-12